Érettségik és egyéb vizsgák

2017. AUGUSZTUSI  OSZTÁLYOZÓ-, ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK IDŐPONTJA:

2017. AUGUSZTUS 28 - 31.

Közismereti vizsgák tantárgyanként

Zenei vizsgák tantárgyanként

Kérjük, hogy a kiírt vizsgaidőpontok előtt fél órával jelenjenek meg, valamint mindenki hozza magával a bizonyítványát, melyet a vizsga előtt a Titkárságon szíveskedjenek leadni.

 

Mindenkinek sikeres felkészülést kivánunk!

 

  

2017. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK

ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ

A 2017. évi május-júniusi középszintű írásbeli érettségi vizsgák időpontja:

május 8 - 26.

A 2017. évi május-júniusi középszintű szóbeli érettségi vizsgák időpontja:

június 19-30.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2017tavasz/erettsegi_idopont_2017_maj_jun.pdf

 

Az érettségi jelentkezési lapot 2017. február 15., szerdáig kell leadni az iskola Titkárságán.

Az aláírás (ha a jelentkező nem nagykorú, a szülő/gondviselő aláírása), vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül a jelentkezés érvénytelen!

A jelentkezési lapok osztályfőnöki órákon kerülnek kiosztásra, melynek során segítséget nyújtunk a kitöltésben.

A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint:

- amennyiben a tanuló rendes érettségi vizsgára jelentkezik és az elmúlt időszakban előrehozott érettségi vizsgát tett informatika vagy idegen nyelv tantárgyból, a vizsgáról szóló törzslapkivonatot

- amennyiben a tanuló már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, annak másolata

 

FIGYELEM! 2014. január 1-jétől előrehozott érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában lehet tenni, és csak idegen nyelvekből és informatikából. (Tehát az október-novemberi vizsgaidőszakban 2014-től nincs lehetőség előrehozott érettségi vizsgára jelentkezni.)

Emelt szinten választható vizsgatárgyak:

          https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/emelt_vizsgatargyak_2017.pdf

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

A 2017. május-június érettségi vizsgaidőszaktól módosul az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24.) OM rendelet:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsga_kovetelmenyeinek_modosulasa2017

 

 

 


 

Az érettségi vizsgák szabályainak változásai 2014. január 1-től:

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2014/erettsegi_valtozasok_20130901.pdf

Általános tudnivalók az érettségi vizsgáról