Hangszerészképző

Tájékoztató a Hangszerészképző működéséről

A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hangszerészképző Szakközépiskolája 1991-ben alakult. Úgy gondoltuk, hogy sok milliárdos értéket képviselő hangszerparkunk megőrzéséhez illetve bővítéséhez a hangszerész tanulók erkölcsi hozzáállását már magával a Egyetem égisze alá tartozás tudatával is pozitívan befolyásolnánk. A képzés 2014 szeptemberétől szervezetileg a Bartók Konzervatórium részeként működik – ugyanúgy a Zeneakadémia fenntartásában.

Egy-egy akár tízmilliós értékű hangszer karbantartása, javítása, esetenként felújítása – hiszen nem mindig van lehetőség új beszerzésre –, igen precíz, pontos, felelősségteljes – megkockáztathatnánk azt is, – művészi munkát igényel. Tehát a képzés feladata olyan hangszerész nemzedék felnevelése, amely a hagyományok megőrzése mellett a mai modern lehetőségeket kihasználva értékes hangszereink állapotmegőrzéséért, javításáért, fejlesztéséért hathatósan, szakértelemmel tud munkálkodni.

Iskolánk érettségivel rendelkező fiatalok (maximum 50 fő) 2+1 éves, nappali tagozatos OKJ-s szakképzését folytatja, s az elméleti oktatást végzi (13 kitűnő szaktanár irányítása mellett), valamint koordinálja és felügyeli a gyakorlati képzést, amely a szakma sajátosságaiból adódóan országszerte több (átlagosan 25-30) kisebb-nagyobb műhelyben folyik (szórványképzés). Az oktatás magyar nyelven történik. A gyakorlati képzés napi 8 órában folyik, kivétel az elméleti képzés napjai (havi kb. 4-5 alkalom).

 

Tantárgyaink:

Gyakorlatból minden tanuló a választott szakmáját tanulja:

 • vonós illetve pengetős hangszerkészítő és -javító
 • zongorakészítő és -javító
 • fafúvós hangszerkészítő és -javító
 • rézfúvós hangszerkészítő és -javító
 • orgonaépítő és -javító
 • cimbalomkészítő és -javító (OKJ-s megtartásának lehetőségéért dolgozunk)

Elméletből mindenki minden szakmát tanul.

Szakismereti tárgyak:

 • a fenti szakmákban (természetesen a választott szakmáról lényegesen részletesebben, 3 éven keresztül, míg a többi szakmáról 1-1 évet)

További tantárgyak:

 • hangszerakusztika, hangszertervezés
 • hangszeresztétika
 • anyagismeret
 • szakrajz
 • zenei alapismeretek
 • vállalkozói ismeretek
 • angol vagy német szaknyelv
 • hangszeres alapképzés (kötelezettség esetén saját, egyéni szervezésben)
 • nyitott előadássorozat külső, meghívott előadókkal
 • kötelező műhelylátogatások

Az Iskola a szakképesítő vizsga letétele után (írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga) az alább felsorolt Gyakorló Hangszerkészítő és -javító illetve Hangszerkészítő és -javító szakképesítéseket adja (szakmai megjelöléssel) a mindenkor érvényes Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerint Europass idegennyelvű bizonyítvány-kiegészítővel. A tanulmányok alatt félévenkénti felmérő vizsgák vannak. A tanulók a (2+1) három éves képzés alatt komoly szakdolgozatot és akusztikai mérés-sorozat-elemzést készítenek.

 

Az első két év után elérhető végzettségek:

Gyakorló Hangszerkészítő és -javító (vonós-pengetős-vonókészítő)

Gyakorló Hangszerkészítő és -javító (zongora)

Gyakorló Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

Gyakorló Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

Gyakorló Hangszerkészítő és -javító (orgona)

 

A plusz egy év ráépülés után elérhető végzettségek:

Hangszerkészítő és -javító (vonós-pengetős-vonókészítő)

Hangszerkészítő és -javító (zongora)

Hangszerkészítő és -javító (fafúvós)

Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós)

Hangszerkészítő és -javító (orgona)

Ezen kívül az iskola – anyagi lehetőségei függvényében – megjelenteti a HangszerVilág című folyóiratot (vagy annak elektronikus, internetes változatát), amely egy hangszerekkel, hangszerészekkel és hangszerész oktatással foglalkozó lap. Az újság sokoldalúsága módot ad a zenésztársadalom legkülönbözőbb képviselőinek írásbeli megnyilvánulására. Így információk találhatók minden akusztikus hangszerre vonatkozóan (tanulmányok, riportok, tapasztalatcserék, elődeink, mestereink bemutatása, beszámolók kül- és belföldi kiállításokról, versenyekről, eseményekről, világcégek működése, fejlesztési eredmények, külföldi folyóiratokból átvett cikkek fordítása). Mindazonáltal a tanulók számára is inspiráló fórum, ha az általuk írt cikkek, tanulmányok, riportok a folyóirat hasábjain jelenhetnek meg – így vezetve be nevüket a szakmába, lehetőséget kapva a publikáción keresztüli szakmai előmenetelre.

A hangszerészképzésben igen fontosnak tartjuk a lépéstartást a technikai lehetőségek kihasználásában. Ezért szeretnénk folyamatosan fejleszteni a képzésben ma már szinte nélkülözhetetlen oktató-programokat. Ezek a programok egészen új perspektívából engedik megismerni egy-egy részegység ill. részfeladat minden apró összetevőjét, hogy így a tanulók minél érthetőbben, ésszerűbben és precízebben építhessék fel, s összefüggéseiben lássák az Egész-et. Természetesen a hangszerész szakma kivételes és különleges mivolta szükségessé teszi, hogy olykor speciális, "testreszabott", egyedi programokat kell kifejleszteni vagy megvásárolni (pl. akusztikai mérőprogramok, szimulációs programok, stb.).

Ehhez az oktatási feltételeket egyre magasabb szintre kell emelni. Erkölcsi és morális oldalról a magas szintet leginkább a Zeneakadémia s így a zene és a zenésztársadalom közelsége tudja biztosítani. A tárgyi feltételekhez pedig manapság alapkövetelmény mind a korszerű számítástechnika adta lehetőségek kiaknázása, kifejlesztése (oktató-szoftverek, Internet, stb.), mind pedig a kül- és belföldi szakirodalom oktatási célra történő beszerzése, fordítása és íratása – hiszen sajnos magyar nyelvű anyag nem sok található. A külföldi szakkönyvek több európai hangszerészképző iskola (pl. Ludwigsburg, Mittenwald, Cremona) tananyagát képezik, s a szakma alapművekként tartja azokat számon.

Ezt kiegészítendő, immáron hagyományosan rendezzük meg minden hónapban a Régi Zeneakadémián az ún. Nyitott Előadás-sorozatot, amely általában külső, meghívott előadók által ad további ismeretanyagot a hangszerész tanulók és minden érdeklődő számára.

Nélkülözhetetlen a műhelyek közti állandó kapcsolattartás, a szélesebb látókör kialakításához a tanulócserék megszervezése, amelynek koordinálása szintén az iskola feladata. Igen gyümölcsöző, szoros és jó kapcsolatot tartunk fenn a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozatával, valamint a Magyar Hangszerész Szövetség jogutódjaival. Oktatással összefüggő javaslataik, segítségeik aktív párbeszédet eredményeznek az iskolával mind a rövidtávú, napi, mind pedig a hosszútávú programokban. Így mód nyílik nemzeti és nemzetközi kiállítások, kurzusok, szakmai kirándulások, stb. megrendezésére is.

 

A felvétel rendje, felvételi követelmények

Felvételi kérelem

A jelentkezés beadási határideje: az adott év március 1.

 

Nincs külön formanyomtatvány. Írásos jelentkezés kell, amelyet a jelentkező saját maga fogalmaz meg. Kérjük megjelölni a választott szakmát, esetleg szóbajöhető további szakmákat. Amennyiben máshová is jelentkezik, az érvényes jelentkezési nyomtatvány benyújtása is kötelező. Kérjük minden fajta adat és elérhetőség (pl. név, cím, telefon(ok), e-mail, stb.) megadását.

Önéletrajz

A főbb adatokon és eddigi tanulmányainak felsorolásán túl fogalmazza meg azokat a motivációkat, amelyek alapján ezt a pályát kívánja választani.

Gyakorlati képzőhely befogadó-nyilatkozata

A választott műhely vezetője írásban vállalja, hogy a hároméves képzés ideje alatt napi nyolcórás munkaidőben gondoskodik a tanuló megfelelő gyakorlati oktatásáról.

Gyakorlati oktatóműhely kereséséhez iskolánk felkeresése esetén megpróbálunk segítséget adni. A műhelyek végleges befogadó-nyilatkozatot csak próbamunka után adhatnak. Egyébként csak szándéknyilatkozat adható. Oktatóműhely csak az a műhely lehet, amelyet az Iskola elfogad annak (főállású hangszerész, 2015-től legalább 1 mestervégzettségű szakember, napi nyolcórás tevékenység, objektív háttér, műhelykörülmények megléte). Kérdéses esetben a Magyar Hangszerész Szövetség vagy jogutódjai és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Tagozatának szakmai javaslatát kérjük ki. Amennyiben nem sikerül beszerezni a befogadó nyilatkozatot, akkor is adja be jelentkezését. Az iskola – mindenfajta kötelezettség nélkül !!! – megpróbál segíteni.

Felvételi beszélgetés + teszt-kitöltés

A jelentkezések beérkezése után levélben kapnak értesítést a felvételi időpontjáról, amely március – április folyamán esedékes.

Érettségi

Ha a jelentkezéskor még az érettségi vizsga előtt áll, kérjük ezt írja be az önéletrajzba és a vizsga letétele után pótlólag bemutatni.

Kötelezően előírt szakirányú végzettség nincs. Természetesen minden előzetes tanulmány előnyt jelenthet (pl. faipari, fémipari, zenei, nyelvi, stb.), de hiánya nem kizáró ok.

Szakmai idegen-nyelvi és a választott szakmával kapcsolatos hangszeres tanulmány az iskolaidő alatt kötelező (kivétel – felmentés – középfokú nyelvvizsga megléte ill. legalább 5 év igazolt hangszeres tanulmány esetén)

25 éves beiskolázási korhatár felett csak az iskola felnőtt oktatásra jogosultsága esetén van lehetőség a felvételre (érdeklődjenek!), ekkor, valamint a nem EU-s külföldi hallgatók részére tandíjköteles (tájékoztatóul: 2018-ban 20.000 Ft/hó 10 hó/év).

A Hangszerészképző Szakközépiskola jelenleg középfokú (érettségi utáni, hároméves (2+1), nappali tagozatos képzésben megszerzett) OKJ-s Hangszerkészítő és -javító (szakmai megjelöléssel) szakképesítést ad. Terveink között szerepel az Egyetemen felsőfokú hangszerész szak indítása, amely a most meglévő képzésre épül.

Új évfolyam indítása minden két év után egy évben kimarad (2015/2016-os, valamint 2016/2017-es tanévben volt felvétel, 2017/2018-ban nem). Ezidő alatt is elképzelhető, hogy leendő műhely-keresés céljából próbamunkát végezzenek. Kérjük, érdeklődjenek a megadott telefonszámokon!

 

 

Kapcsolat

Cím:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnázium

Telephely:

H-1064 Budapest
Vörösmarty u. 35.

 

Telefon:
(1) 322-0617, (30) 984-8537

Fax:
(1) 322-0617

E-mail:
lendvai.tamas@zeneakademia.hu

hangszeresz@zeneakademia.hu

 

 

Az Iskola személyi összetétele

Alapító-igazgató:

Semmelweis Tibor 

nyugalmazott hangszerész-mester, szaktanár

Címzetes Iskolaigazgató:

Lendvai Tamás

Igazgató:

Dr. Benkő Szabolcs

 

Szaktanárok:

Mezei János

ezüstkoszorús hangszerész-mester

vonós-pengetős szakismeret

 

Lendvai Tamás

aranykoszorús hangszerész-mester

zongorakészítő szakismeret

 

Csernai Zoltán

aranykoszorús hangszerész-mester

fafúvós szakismeret

 

Balogh Miklós

hangszerész-mester

rézfúvós szakismeret

 

Békés Balázs

hangszerész-mester

orgona szakismeret

 

Varga Márton

hangszerész

pengetős szakismeret

 

 

Nagy Ákos

hangszerész

cimbalom szakismeret

 

Dr. Pap János egyetemi docens

zenei akusztikus

hangszerakusztika, hangszertervezés

 

Naszlady Ágnes

muzeológus, régész, művészettörténész

hangszeresztétika

 

Pelyhes Gábor

faipari üzemmérnök, tanár

anyagismeret, szakrajz, vállalkozói ismeretek

 

Bársony-Belicza Júlia

muzikológus, tanár

zenei alapismeretek

 

Kellerné Marton Eszter

német nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

német szaknyelv

 

Józsa-Juhász Réka

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár

angol szaknyelv

 

Nyugalmazott tanáraink:

Vadasné Szilágyi Éva

faipari mérnök tanár

anyagismeret

 

Varga Péter

műszaki tanár

szakrajz

 

Solymosi Ferenc

orgonaművész

orgona szakismeret, cimbalom szakismeret, zenei alapismeretek

 

Vági Gyula

hangszerész-mester

orgonaépítő szakismeret

 

Farkas Attila

hangszerész-mester

rézfúvós szakismeret

 

Elhunyt tanáraink:

 

Szabó István

aranykoszorús hangszerész mester

rézfúvós szakismeret

 

Dr. Erdélyi Sándor

történész

hangszeresztétika

 

 

Oktatóműhelyek listája

CIMBALOMKÉSZÍTŐK

 

Nagy Ákos

1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 50 (I.-es üzlet)

30/2430075

acymbal@t-online.hu

acymbal@freemail.hu

www.cimbalomkeszito.hu

 

_____________________________________________________________

 

GITÁRKÉSZÍTŐK

 

Kovács Emil — iparművész, hangszerkészítő mester és restaurátor

1031.Bp. Pákász u. 2

M: 20/5332051

emil@emil.hangszerkeszito.alkotasai.hu

www.emil.hangszerkeszito.alkotasai.hu

 

Oroszlánbarlang

1137 Budapest, Pozsonyi út 30. 3506207

Kálló Péter 30/2619109

Lengyel András

Cseresznye Gusztáv 

 

Prehoda Zsolt

06/70/523 0322

prehodaster@gmail.com

 

Amarant & Stageshop — Tóth Zoltán

1011 Budapest, Corvin tér 6

06/30/3733287

toth.zoltan@amarantguitars.com

www.stageshop.hu

 

Viszkeleti Sándor

06/20/5680927

viszkeletisandor@gmail.com

 

Szieberth Tamás – Varga Márton

Fatia Negra Gitármanufaktúra

1074 Budapest, Szövetség u. 45

+36-1-322-39-62; 06/70/4539013

lapiman@freemail.hu

fatianegraguitars@gmail.com

 

Vintage52

1136 Budapest, Balzac u. 54

06/1/3299241;

06/20/5213912

vintage52@chello.hu

www.vintage52.hu

Csambalik Tivadar 06/70/2158601

csambitiv@freemail.hu

Horváth Attila 06/20/4298856

 

EGYÉB PENGETŐS ÉS HISTORIKUS HANGSZERKÉSZÍTŐK

 

Claviaton Bt. — Kováts Balázs, Szabó Zsolt

2071 Páty, Móricz Zsigmond u. 19

20/93 44 090

info@claviaton.hu

 

Papfalvy Ferenc hárfakészítő

1037 Budapest, Toronya u. 20/a

06/1/367 35 86

06/20/547 09 23

harfamives@freemail.hu

 

Romanek Tihamér hangszerészmester – historikus pengetősök

2481 Velence Tulipán u. 2

+36/22/473978

+36/70/2943982

info@romanektihamer.hu

theorbacembalo@gmail.com

romanektihamer@freemail.hu

www.romanektihamer.hu

 

Szerényi Béla tekerőkészítő mester

1039 Budapest, Barátpatak u. 6/b

06/20/438 91 45

bela@szerenyi.hu

www.szerenyi.hu

 

_____________________________________________________________

 

HEGEDŰKÉSZÍTŐK

 

Baki Róbert

1087 Budapest, Luther u. 1/c

06/1/3143526

06/20/8233323

robertobachias@yahoo.com

  

Blasszauer Róbert

1172 Bp XIX.u 32

06/1/2579 407

06/20/3130 688

br@gamba.hu

 

Dárius Music – Délczeg Zoltán

1061 Budapest, Paulay Ede u.58

06/20/9441938

delczegz@t-online.hu

delczeg@hdsnet.hu

 

Gellért Domonkos

1115 Budapest, Bartók Béla út 124. fsz. 7

06/30/3927175

gellertdomonkos@gmail.com

 

Gollob Balázs

06/1/370 3343

06/70/2269091

balazs@gollobviolin.hu

www.gollobviolin.hu

 

Hegyesi Béla

2112 Veresegyház Könyves K. 8

06/28/387 512

06/30/952 62 54

hegyesihangsz@freemail.hu

 

Héjja János

Kistarcsa

06/30/987 3888

hejjajanos@invitel.hu

www.hejjacello.hu

 

Holló Bence

Bp.1061 Liszt F.tér 10

06/1/351 2670

06/20/452 65 51

hollob@t-online.hu

 

Kis Zoltán

2013 Pomáz Fűzfa u 15

M: 20/5877289

kz.specbass@gmail.com

 

Kocsis Tibor

6722 Szeged, Tábor u. 5

06/66/240 350

06/70/315 39 27

kocsis.artviol@gmail.com

 

Kónya Lajos

2800 Tatabánya Dózsakert u 36

06/34/337400

lajos@konyaviolin.hu

www.euroinstrument.com

 

ifj Kónya Lajos

9022 Győr, Kisfaludy u. 32

06/20/8233320

violins@chello.hu

 

Koós Viktor

2086. Tinnye, Széchenyi u. 6

06/26/335308

viktorkoos@yahoo.co.uk

 

Kornis András

Budapest X, Porcelán u. 5

70/31100847; 30/3738110; 2730320

kornisandras@gmail.com

 

Kőrösi Ferenc

1056 Bp Váci u. 73

06/1/318 7305

lelekvas@freemail.hu

 

Lakatos László

06/30/279 11 97

maestro@lakatoslaszlo.hu

www.lakatoslaszlo.hu

 

Passacaglia Bt. – Magyar József

1077 Budapest, Wesselényi u. 21

06/1/32137 85

06/20/9266 602

passacagli@freemail.hu

passacaglia@freemail.hu

passacagli@gmail.com

 

Molnár István

7623 Pécs Szabadság u 31

06/72/328 797

M:30/9697744

ambi@netquick.hu

www.baranyanet.hu/molnar

 

Nagy András 

3525 Miskolc Csermely u 38

06/30/228 45 85

nagya.violin@freemail.hu

 

Nemessányi László 

1021 Bp Labanc u. 39/b

06/1/275 90 06

nemessanyi@gmail.com

 

Orsós Tamás

9651 Uraiújfalu, Petőfi út 41

06/20/2421062

orsostomi@freemail.hu

 

Rácz Barnabás — Fourwood Kft.

2100 Gödöllő Bethlen G. u 36

06/70/3407966

barnabasses@gmail.com

 

 

Székely Márton

06/20/3756193

 

_____________________________________________________________

 

ZONGORAKÉSZÍTŐK

 

Juhos Tamás zongorakészítő

Szonáta-Piano Kft. – 1085 Budapest Üllői út 16/a

061 266 8774; 0670 610 7617

info@szonatapiano.hu

 

Meggyesi Balázs – Károlyi Zongoraszalon

1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 9.

Telefon: (20) 926 64 11

Fax: (1) 424 32 72

www.zongora.hu

 

Piano-M Bt. – Müller György

+36/20/9625217

mullergyuri@yahoo.com.

 

Szőke Imre

4225 Debrecen, Haladás u. 23

06/20/96 52154

06/52/419 366

 

Tóth Attila – Hangszergenerál Bt.

06/70/360 65 17

06 20 944 62 07

zongorahangolas@gmail.com

www.zongorageneral.gportal.hu

 

Urbán László

06/70/2595942;

06/1/2730893

urban59@citromail.hu

 

Zeneakadémia zongoraműhelye – műhelyvezető: dr. Szabó Balázs

1191 Budapest, Üllői út 25.

szabo.balazs@zeneakademia.hu

toth.balazs@lisztakademia.hu

+36/20/3915184

 

_______________________________________________________________________

 

FÚVÓSOK

 

And&And Fúvós Hangszer Kft. — Andrik István, Andréka Gábor

1075 Budapest, Károly krt. 5.

T: 4136952

post@andand-fuvos.hu

www.andand-fuvos.hu

 

Goldhorn Kft. — Arany László

1081 Budapest, Kiss J.u. 10

06/1/3145637;

06/30/2414246

info@goldhorn.hu

www.goldhorn.hu

 

Fon-Trade Kft. — cégvezető: Csider Bálint

1081 Budapest, Kiss Józsf u. 14.

T: 2102790

fontrade.muhely@chello.hu

www.fontrademusic.hu

 

Hangszerklinika — Horváth Márk, Botlik Tibor

1091 Budapest, Üllői út 59. és 1085 Budapest, Pál u. 8.

06/30/5050130

hangszerjavitas@gmail.com

 

Duola Bt. — Juhász Zoltán

2040 Budaörs, Kossuth u. 63

06/23/421447

06/30/9214392

duola@duola.hu

 

ROSÉ Kft — cégvezető: Juhos Tibor

1065 Budapest, Hajós u. 9

3533020, 2695982, 2695981-fax

fafúvós oktató: Beleznai Tibor

fafúvós oktató: Gruber János

mail@rose.hu

www.rose.hu

 

Szalai Szabolcs

M.: 30/9498357

szalaiszabolcs69@freemail.hu

 

Sonus Bt. – cégvezetők: Csernai Zoltán, Szabó Attila

1074 Budapest, Dohány u. 73-75.

06/1/3223487

sonus@sonus.hu

www.sonus.hu

 

Szilágyi Miklós

2085 Pilisvörösvár, Szondi utca 104.

06/26/331-675

szimiki@gmail.com

 

Török Sándor

06/20/3813087

06/62/245406

t.thangszer@vnet.hu

 

_____________________________________________________________

 

ORGONAÉPÍTŐK

 

Albert Miklós

9030 Győr Bodzás u. 10

06/96/ 332 322

 

BKM. Orgonaüzem - Békés Balázs, Mészáros Károly

2120 Dunakeszi Táltos u. 2

06/27/546355

06/30/37 18 033

bkm@bkm-orgona.hu

www.bkm-orgona.hu

 

Jáky György — Jáky Orgonaműhely

9060 Győr, Ady E. u. 41

06/96/324549

06/30/4449966

jakyorgona@gmail.com

jaki.gy@gmail.com

info@jakyorgona.hu

 

Keve József

1151 Budapest, Vácegres u. 13

06/1/409008

06/20/354 29 25

 

Lukács Tamás — Lukács Orgonaépítő és Hangszerrestaurátor BT.

3325 Noszvaj, Szomolyai u. 4.

06/70/284-3200

orgonamuseum@gmail.com

www.orgonamuseum.fw.hu

 

Paulus Frigyes — Paulus Orgonaépítő Műhely

2040 Budaörs Naphegy u. 26

06/23/ 440 997

06/30/214 60 72

paulusf@t-online.hu

www.paulus.uni.hu

 

Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft.

Telephely: H-7630 Pécs, Iparsziget u. 3.

+36/72/239-603

+36/72/242-218

Kontakt partnerek:

Budavári Attila

Végh Antal

info@orgona.hu

www.orgona.hu

 

Soproni Orgonaépítő KKT – Szabó András, Szarka György

9400 Sopron, Kiss J. u. 1

06/99/355138

 

Varga László — Varga Orgonaépítő Kft.

2335 Taksony Széchenyi u. 45/a

06/24/487973

06/30/5754798

vargaorgona@pr.hu

www.orgona.org/varga

 

Vági Gyula — Vági Orgonaépítő Kft

1083 Budapest, Práter u. 65

06/1/303 19 16

06/30/2033033

vagi.gyula@vagi.hu

www.orgonaepites.hu

  

_____________________________________________________________

 

EGYÉB ELÉRHETŐSÉGEK, INFORMÁCIÓFORRÁSOK

 

Magyar Hangszerész Szövetség — Közhasznú Egyesület

www.hangszereszszovetseg.hu

 

Magyar Hangszerkészítő Céhek és Egyesületek Szövetsége

Fúvós Hangszerész Céh - www.fuvoshangszer.hu

Magyar Hegedűkészítők Társasága - www.violin.hu

Magyar Hangszermíves Céh – www.mhmc.hu